بایگانی برچسب: فرمت

نحوه نگارش مقالات

نحوه نگارش مقالات را حتما مطالعه نمایید و موارد گفته شده را رعایت نمایید. فرمت ارائه مقالات قبل از ارسال مقالات به ترتیب نویسندگان مقالات توجه فرمایید پس از ارسال مقاله به هیچ وجه امکان اصلاح، تعویض وحذف اسامی وجود نخواهد داشت.مقالات به زبان فارسی و یا انگلیسی برای داوری …

توضیحات بیشتر »